Luštěniny v praxi

Pořadatelé

  1. Česká společnost pro výživu a vegetariánství "ČSVV"
  2. Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin "APZL"
  3. Městská část Brno – Bystrc
  4. Konferenci zaštítila Katedra výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Cíl Konference

Poukázat na vysokou nutriční hodnotu luštěnin a nabídnout cestu k širokému sortimentu atraktivních pokrmů z nich připravených. 

Program Konference

Prezentace 9:00 – 10:00 hod

A.     Současná kvalita luštěnin (10:00 – 11:00)

Význam luskovin v osevních sledech – diverzifikace a biologizace zemědělství

Ing. Miroslav Hochman,AGRITEC Šumperk, předseda APZL

Sója – proteinová plodina č. 1.

Pavel Vinkler, ZIA Praha

Využití hrachu v potravinářském průmyslu, šlechtitelské cíle

Ing. Radmila Dostálová, AGRITEC Šumperk

 B.    Výživová hodnota luštěnin (11:00 – 12:00)

 

Výživová hodnota luštěnin a jejich vhodné kulinární zpracování

 doc. RNDr. Ing. Pavel Stratil Ph.D., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

 Vliv luštěnin v jídelníčku z pohledu lékařské praxe

MUDr. Vít Čajka, praktický lékař

 

Prohlídka Trhů a degustace pokrmů z luštěnin (12:00 – 13:00)

 

C. Tradiční kulinářské zásady a nový pohled na užití luštěnin v gastronomii (13:00 – 15:00)

Kulinářské zásady pro přípravu luštěnin

Ing. Eliška Škvařilová, Odborná skupina pro gastronomii České společnosti pro výživu a vegetariánství

  Tradiční a moderní luštěninové pokrmy

Ing. Zdeněk Hladík, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Možnosti náhrady vajec výrobky z luštěnin

Ing. Eliška Škvařilová, Odborná skupina pro gastronomii České společnosti pro výživu a vegetariánství

Strategie zavádění luštěninových pokrmů ve společném stravování, závěry Workshopu

Jaroslav Škvařil, Odborná skupina pro výživové směry České společnosti pro výživu a vegetariánství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložné: zdarma

Přihláška na Konferenci

 

 

 

Program Slavností


Přihlášení