malá Akademi zdraví

Malá Akademie zdraví ukáže, že běžné činnosti každodenního života se mohou stát základem zdravého životního stylu. Klíčem k takovéto změně je pochopení svých přirozených tělesných duševních a duchovních potřeb.

 

Harmonizující pohyb

 

Výživa podporující zdraví Dynamizace dechem

 

 Tři kvality pohybu

 

 Tři kvality výživy  Tři kvality dechu
 Lekce ukáže význam zvýšeného přínosu z pohybu, při kterém si současně uvědomujeme a rozvíjíme složku fyzickou, emocionální a energetickou.  Lekce nabídne nový pohled na kvalitu stravy, který umožní zavést výživu podporující zdraví do každodenního života.  Lekce ukáže význam správného dýchání pro zvýšení fyzického i duševního výkonu v každodenním životě.


Absolventi všech lekcí malé Akademie zdraví získají bonusy při zápisu do dalšího vzdělávání Akademie zdraví.

Časový harmonogram a místo konání

Neděle 29. 4. 2012 od 10:00 – do 15:00 hod

Jedna lekce trvá 20 minut, předpokládaná doba pro absolvování všech tří lekcí je 80 minut.

První patro Orea Wellness Hotelu Santon.


Program Slavností


Přihlášení