Luštěniny pro každého – jak na to?!

Pořadatelé

Česká společnost pro výživu a vegetariánství "ČSVV"

Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin "APZL"

Městská část Brno – Bystrc

Záštiru nad Workshopem převzala regionální Agrární komora Jm a Katedra Výchovy ke zdraví PF MU

Doba a místo konání

Sobota 28. 4. 2012, 10:00 – 18:00 hod

Orea Wellness Hotelu Santon, první patro, salonek Špilberk

Cíl WorkShopu

Získat to nejlepší z praxe

Vzájemně se inspirovat již nalezeným řešením a hledat nová účinná řešení pro zavedení luštěnin do každodenního jídelníčku naší populace.

Spotřeba luštěnin za rok na jednoho obyvatele v roce 1930 = 20 kg a v roce 2010 = 2 kg

Cílová skupina

Úspěšní propagátoři zdravého životního stylu, zástupci zdravých výživ a jídelen, producenti luštěnin a výrobků z nich, zástupci škol vyučujících výchovu ke zdraví a zástupci státních orgánů, kteří mají tuto oblast na starosti.

Organizace Workshopu

Celý WokShop bude rozdělen do tří tematických bloků:

 1. Nutriční uvědomění
 2. Kulinářské dovednost
 3. Kvalita a dostupnost

Každý tematický blok bude mít tři části:

 1. Společná rozprava, v které budou popsány překážky v dosažení cíle (30 min)
 2. V sekcích ve skupinách, které jsou sestaveny z průřezu portfolia zaměření účastníků (60 min)
 3. Společně – seznámení s výsledky jednání v jednotlivých skupinách. Sestavení návrhu řešení (30 min)

Večer bude věnován neformálním diskusím v rámci WorkRautu

Závěry Workschopu budou nabídnuty

 • Mediím
 • Státním orgánům
 • Odborným organizacím
 • Propagátorům zdravého životního stylu
 • Školám

Vložné

Vložné je 2000 Kč. V této ceně je i oběd, odpolední Coffeebreak, večerní raut, ubytování pro jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji a vstup na konferenci Luštěniny v praxi. Vstup je pouze pro zvané.

Program Slavností


Přihlášení